Nederlandse Privacy Awards

Wat u moet weten

Voorwaarde voor deelname is dat u reeds met uw privacy-innovatie aan de slag bent. U bent de ideefase voorbij en kunt al iets van het project in uitvoering laten zien. U zorgt met uw project voor inspiratie bij andere organisaties waardoor privacy niet wordt gezien als een belemmering, maar als een kans!

Voorwaarden voor deelname

Ten aanzien van het product, proces of dienst

 • Waardering van privacy

  De Nederlandse Privacy Awards zijn gericht op een positieve(re) waardering van gegevensbescherming. Het product, proces of dienst levert hierop merkbare toegevoegde waarde.

 • Maatschappelijke impact

  In hoeverre draagt het product, proces of dienst merkbaar bij aan de privacybescherming van de consument/gebruiker/burger? Staat de betrokkene hierin centraal? Welke maatschappelijke waarde wordt hiermee ondersteund? Is daarbij aandacht voor ethische aspecten en de maatschappelijke impact?

 • Innovatief vermogen

  Is of biedt het product, proces of dienst een noviteit op privacygebied en heeft het zich in de markt nog niet uitgebreid technisch en/of commercieel bewezen? Is het voldoende innovatief en onderscheidend van bestaande commerciële producten of diensten of maatschappelijke dienstverlening?

 • Zelfredzaamheid

  Is het product, proces of dienst binnen een reële termijn (ca 3 jaar) economisch realiseerbaar? Is er een businessmodel? Bij overheidsgerelateerde inzendingen: is er voldoende politiek, bestuurlijk of maatschappelijk draagvlak (te realiseren)?

 • Risicoanalyse

  Is voor het product, proces of dienst een risico-analyse uitgevoerd (uitgaande van de (beoogde) verwerking)? Zijn daarbij waar nodig mitigerende maatregelen genomen? Welke?

Ten aanzien van de inzendende organisatie:

 • Privacyverantwoordelijke

  Heeft de inzendende organisatie een FG (als dit verplicht is) of is er een privacyadviseur?

 • Privacy policy

  Wordt een privacy policy gecommuniceerd en toegepast wanneer persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Privacy awareness

  Is privacy awareness herkenbaar in de beginselen van de organisatie? In hoeverre worden stakeholders betrokken bij ontwikkeling, ontwerp en uitvoering?

De mogelijkheid bestaat dat de jury een aangekondigd (vertrouwelijk) bedrijfsbezoek aan de genomineerde zal brengen.

Om te garanderen dat de verkiezing van de Awards objectief verloopt wordt uitgesloten dat een jurylid een deelname beoordeelt van de eigen organisatie of een organisatie waar een jurylid een belang bij heeft.

Bepalen van genomineerden

Inzenders kunnen zich t/m woensdag 30 november 2022 aanmelden voor de Awards door een email met korte toelichting over het betreffende Privacy Project en antwoorden op bovengenoemde criteria a) t/m h) te sturen naar Privacy First via awards@privacyfirst.nl. Medio december 2022 hoort u of u tot de genomineerden behoort. Indien u genomineerd wordt ontvangt u van Privacy First een uitnodiging om een korte pitch tijdens de Awards-uitreiking voor te bereiden.

Voorschriften Pitch

 • Maximaal 3 minuten
 • U gebruikt een Powerpoint presentatie (maximaal 3 sheets)
 • De presentatie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
  • Organisatienaam
  • Privacy project omschrijving
  • Doel en behaalde resultaten.